SOKI ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW

SOKI WYCISKANE ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW
FRESH FRUIT JUICE
Pomarańczowy12,00
Orange juice 
0,2 l 
Grapefruitowy12,00
Grapefriut juice 
0,2 l