Zupy

ZUPY
SOUPS
Aromatyczny rosół z makaronem 250g12,00
Aromatic broth with noodles 250 g12,00
Barszczyk czerwony tak jak lubisz: czysty,  z uszkami lub z pasztecikiem 250g12,00
Red beet borstch, as you like it: clear, ravioli or with meat pasty12,00 
Flaczki wołowe diabelskim chilli doprawione 250g16,00
Beef tripe soup with chilli 250g16,00 
Krem z grzybów leśnych podany z groszkiem ptysiowym 250 g16,00
Forest mushrooms cream soup served with puff croutons16,00 
Staropolski żur na własnym zakwasie ,aromatyzowany leśnymi grzybami i białą kiełbasą w chlebowej czarce podany 250g18,00
Old Polish sour - rye soup with forest mushrooms and white sausage served in bread 250g18,00